KaraWin on suuri tietokoneohjelma, joka jatkuvasti kehittyy ja laajenee. Jatkuva muutos vaikeuttaa tämän näiden Help –tietojen ylläpitoa.  Mikäli etsimääsi tietoa ei Help’istä löydy ota sähköpostitse yhteys ohjelman tekijäään.  Osoite on: . jp@karawin.fr

I hope that you will spend many hours of pleasure with KaraWin.

JP Cocatrix
1, Impasse Victor Grignard
91220 Bretigny sur Orge
France

This help page is written by Raimo Pirttila


 

KARAOKE (.KAR) – tiedostojen yleiset ominaisuudet

.KAR – tiedostot ovat .MID-tiedostoja, joissa yhdelle kanavalle on lisätty laulun sanat.

.KAR - tiedostossa sanoitus  koostuu otsikkotiedoista ja varsinaisista laulun sanoista. Sanat on sijoitettu omalle raidalleen (kanavalle) tiettyyn muotoon suhteessa musiikin kulkuun.

 

Jokaista tiedon osaa edeltää merkki @ seuraavasti:

@L                          Sanojen kieli (Language) 

@I                           LisäInfo

@T                         Laulun nimitiedot (Title)

@kmidi                   Copyright ja tiedoston tyyppitiedot

@T-ja @I -  tietoa voi olla usealla rivillä. KaraWin näyttää tiedot.

Tekstin muoto on yksinkertainen, kahta merkkiä käytetään ohjausmerkkeinä:

\                               aloittaa uuden säkeistön

/                               on yhtä yhtä kuin rivinvaihto (return)

Varoituksen sana: Älä kirjoita  alkuperäisen laulun päälle vaan pidä se tallessa  esim toisessa hakemistossa tai vaihda sille toinen nimi.

KARAWIN – ohjelman ohjeet ikkunoittain

KARAWIN noudattaa yleisiä Windows-ohjelmistojen toimintaperiaatteita.

Ohjelman käyttäjän oletetaan osaavan yleiset windows-toiminnot.

Näissä ohjeissa selvitetään vain kohtia, jotka ovat KARAWIN-ohjelman omia piirteitä.

Ikkuna: TIEDOSTO   

Tiedostojen ja hakemistojen ylläpito.

Sävelmiä voidaan kopioida  hakemistosta toiseen vetäen hiirellä (drag and drop) tai käyttäen muita Windows-menetelmiä tiedostojen siirtoon ja poistoon.

 

Tiedoston siirto (move and delete) hakemistosta toiseen: Paina alas ja pidä alhaalla ALT-näppäin ja suorita siirto (=drag and drop) hiirellä  

HUOM:  ZIP-tiedoston osana olevalle sävelmätiedosto(i)lle voidaan tehdö vain kopiointi.

Valinta: Muotoile sanoitusta

Sanoituksen muutosohjelma (editori) saadaan esille klikkaamalla vasemman puoleisella hiirinäppäimellä. Editorilla voidaan muuttaa mitä tahansa tekstiä .MID ja .KAR tiedostoissa.

Ikkuna: ASETUKSET            

Valinta:  Talleta automaattisesti  (oletus)

Tämä kannattaa pitää ruksattuna eli oletuksena, jotta kaikki asetusmuutokset tallentuvat automaattisesti.

Valinta: ZIP-tiedostojen automaattinen avaus

ZIP-tiedosto avataan automaattisesti, mikäli sellainen on käytetyssä hakemistossa.

Valinta: MIDI-soitin

Tässä valitaan soittava laite, joko sisäinen (äänikortti) tai ulkoinen (esim PC:hen kytketty midi keyboard)

Valinta: Perusasetukset

Tästä avautuvassa ikkunassa asetetaan ohjelman perusasetukset mm käytettävä kieli.

Ikkuna suljetaan oikean yläkulman X:ää klikkaamalla. 

Valinta: Liitännäiset

Valitaan mikä tiedostotyyppi (MID;KAR; MP3) on kytketty ohjelmaan.

Ikkuna: ETSI

Valinta:  Siirry Indeksiin

Valitaan sävelmä suoraan KARAWIN –ohjelman asettamalla sävelmän indeksinumerolla.

Ikkuna: IKKUNA

 Valinta:  Midi

Halutut muutokset tehdään MIDI –ikkunassa ja talletetaan  SAVE-näppäimellä (=korpun kuva).

Volume -, expression- ja reverb – arvoja muutetaan kääntämällä hiirellä ympyrässä olevaa osoitinta.

Kanavan vaimentaminen (MUTE): aseta velocity arvoksi <1 ja talleta tiedot.

Valinta:  Sanat

Näyttää sanoituksen sävelmän soidessa

Valinta:  Wav

Soitetaan  WAV-muodossa oleva sävelmä tai muutetaan sävelmä WAV- muotoon käyttäen NAUHURIa.

Valinta: Piano 

Näyttää pianon koskettimiston.

Valinta: Multimedia

Avaa multimediaikkunan, jossa voidaan valita mitkä kuvat näytetään soiton yhteydessä.

Jos tämä ei toimi, valitse Multimediaikkuna suoraan yläriviltä.

Valinta: Mixer

Näyttää Windows Mixer –ikkunan.

Valinta: Päivitä

Päivittää näytöllä olevat  tiedot aktiivisesta hakemistosta.

JUKEBOX

Jukebox on sävelmäluettelo, josta sävelmä voidaan soittaa yksitellen tai automaattisesti. 

Jukeboxissa olevia sävelmiä voidaan  siirtää ja siten uudelleenryhmittää.

 

Kuvashow (Diaporama)

Sanojen yhteyteen voidaan kytkeä kuvashow, joka näyttä kuvia sanojen alla.

Kuvien kytkentä tapahtuu menussa KUVAT -> Kuvashow.  Kuvien näyttöaika on määriteltävissä..

Näytettävät kuvat sijoitetaan joko Jukebox’in määrittelemään hakemistoon tai perusaasetuksissa määriteltyyn hakemistoon.

Komentonäppäimet

Space Bar                      Aloita, keskeytä, tai jatka sävelmän soittamista 

Enter                              Näytä MIDI ikkuna

Esc                                 Keskeyttää soiton ja näyttää indeksi-ikkunan

F1                                   Apua (Help) Menu

Ctrl F1                           Avaa ASETUKSET - ikkunan

M or m                           Vaienna (mute) valittu kanava

MIDI and WORDS Window

Paina T tai V ja sen perään + tai - 

T tai  t                             Transponointi

V tai v                            Äänenvoimakkuus

E tai  e                            Expression säätö

Muut näppäimet

 

M tai m                          Vaienna (mute) valittu kanava

G tai g                           Etsi sävelmä käyttäen indeksinumeroa

F2                                  Marginaalin asetus

F3                                  Seurannan asetus

F4                                  Kuvashown aloitus/lopetus

F5                                  Määritä sanan alle tuleva kuva

F6                                  Poista kuva sanan alta

F7                                  Esitä sanan alla oleva kuva mosaiikkina

F8                                  Laajenna kuva maksimiin

F9                                  Keskitä kuva

F10                                Full screen

F11                                Näytä kuva toisessa kehyksessä

F12                                Näytä/piilota synkronointi-ikkuna

Shift F5                         Aseta pysäytyksen aikainen kuva

Shift F6                         Poista pysäytyksen aikainen kuva

Shift F7                         Pysäytyskuva mosaiikkina

Shift F8                         Venytä pysäytyskuva

Ctrl D                            Näytä hakemistoikkuna

Ctrl M                            Näytä MIDI -ikkuna

Ctrl F4                          Kuvashown aika-asetus

Ctrl A                            Aseta aktiivisen tekstin väri

Ctrl P                            Aseta ohitetun tekstin väri

Ctrl N                            Aseta normaali  tekstin väri,  

Ctrl O                           Aseta / poista varjo tekstin alta

Ctrl X                            Aseta ensisijainen taustaväri

Ctrl Z                            Muuntuvan taustan aloitusväri 

Ctrl G                            Aloita / pysäytä taustavärin muuntaminen

Ctrl V                            Valitse taustavärin vaaka/pysty muuntuminen

S tai s                             Midi-kanavan valinta S ja nn   esim S10

Ongelmien selvitys

Jos ääni ei kuulu

 

1.        Onko oikea midi-portti valittu, tarkista asetukset

2.        Tarkista Mixer-asetukset

3.        Jos käytät ulkoista soitinta, tarkista onko siinä virta päällä, midikaapeli kiinni jne.

Jos sanoitusta ei näy

               

1.        Tarkista onko tiedosto .KAR –muotoinen eli onko siinä sanat mukana.

Jos ei ole, muuta muuta tiedostonimen laajennusosa .KAR muotoon .MID

                               

©Jean-Pierre.Cocatrix KaraWin