Hjälp till

Till en början vill jag informera om att denna hjälpfil absolut inte är heltäckande eftersom jag inte kan franska och att alla delar av programmet inte verkar vara beskrivet ens i den franska hjälpfilen.

En del menytexter och knappbeskrivningar kan verka lite konstiga men beror på att i den svenska delen av KARAWIN.INI har vissa kompromisser fått göras då vissa texter används på mer än ett ställe i programmet.

Jag har också upptäckt att i vissa delar av programmet har man missat så att man kan få exempelvis att en knapp har svensk text och den andra har fransk.

HUVUDFÖNSTER

Katalogfönster

Arkiv

Förhandsgranska: Här har man möjlighet att titta på låtlistan som visas i högra delen av fönstret innan man skriver ut den. Här kan man möjlighet att ändra teckensnitt och skrivar-inställning.

Skriv ut: Skriv ut låtlistan.

Lista filer: Spara låtlistan som en fil för att exempelvis kunna öppna den i Excel eller Word. Skiljetecknet som används mellan de olika fälten kan ändras i grundinställning vid "Listing separator"

Editera text: Öppnar fönstret för ändring av låttexten för den fil som är markerad i högra delen av fönstret.

Avsluta: Stäng KaraWin.

Inställningar

Spara inställningar: Som standard är Autospara förbockad. Detta gör att de ändringar man har gjort i programmet sparas när man avslutar programmet. Annars får man själv spara en ändring som man vill ha kvar till nästa gång man öppnar programmet.

Autoöppna Zipfiler: När programmet startas öppnas automatiskt filer som finns lagrade i en Zipfil. Du behöver alltså inte själv zippa upp en fil som du har hämtat från Internet. Programmet klarar av detta alldeles självt. Lägg dock inte för stora zipfiler i samma katalog för då kan det ta lång tid innan programmet kan presentera listan. Dessutom blir det mycket trögt inne i sångfönstret om du vill göra någon förändring under tiden sången spelas upp.

Font: Ändra teckensnitt och storlek för den text som visas i fönstret.

Visa sångfönster med meny: Växla till att visa sångfönstret med menyn aktiverad.

Midispelare: Välj intern eller extern midispelare.

Grundinställningar: I detta fönster gör man grundinställningar för bland annat vilket språk man vill ha menyerna presenterade i.

Associera: Här har man möjlighet att associera filändelserna mid, kar och mp3 med KaraWin.

Hitta

Hitta: Leta upp filer som innehåller texten du söker.

Nästa: Hitta nästa fil som innehåller söktexten.

Gå till index: Gå till filen med det indexnummer du skrivit in.

Fönster

Midi: Öppna Midifönstret.

Sånger: Öppna sångfönstret.

Waves: Öppna fönstret för inspelning av wav-filer.

Piano: Öppna pianofönstret. (Under uppspelning av en sång ser man vilka tangenter som skall tryckas ner på ett piano.)

Multimedia: Öppna multimediafönstret där man kan välja vilka bilder som skall visas under uppspelning av sångoch när sången är stoppad.

Mixer: Öppna Windows mixer.

Uppdatera: Uppdatera informationen i aktuellt fönster.

Wav

Valen här har med Windows egnen wav-spelare att göra förutom sista valet som öppnar KaraWins fönster för inspelning av en wav-fil.

Multimedia

Öppnar multimediafönstret där man kan välja vilka bilder som skall visas under uppspelning av sångoch när sången är stoppad.

Hjälp

Innehåll: Öppnar hjälpfönstret med den franska hjälptexten. Innehåller även en kort hjälpsida på engelska.

Om: Öppnar informationsfönstret om KaraWin.

Registrera: Öppnar fönstet för inmatning av registreringsuppgifter när man köpt programmet.

Sista raden är en direktlänk till programmets hemsida.

Det är möjligt att kopiera eller att ta bort filer från sånglistan genom att använda dra och släppteknik. Exempelvis om du vill flytta sången till en annan katalog.

Om du vill flytta en fil måste du hålla ner ALT-knappen innan du drar filen till rätt katalog.

Sånger som ligger inne i en zippad fil kan bara kopieras aldrig flyttas. Sången som flyttas blir en ny fil och inte en del av en zip-fil.

Jukeboxfönster

Sångerna kan flyttas om i listan antingen genom att dra dem till en ny plats eller använda upp- och nerpilarna.

Förutom de alternativ som är valbara i menyerna i katalogfönstret har man tillgång till nedanstående alternativ.

Arkiv

Ny: Skapa en ny jukeboxfil

Öppna: Öppna en jukeboxfil.

Spara: Spara jukeboxfilen.

Spara som: Spara jukeboxfilen under ett annat namn.

Sånger

Klipp ut: Ta bort markerat val för att eventuellt klistra in det i en annan jukeboxfil. Vill du ta bort valet helt kan du också trycka på Delete-knappen.

Kopiera: Kopiera det markerade valet för att kunna kopiera det till en annan plats.

Klistra in: Klistra in informationen som valts med de två ovanstående kommandona.

Ändra information: Ger dig möjlighet att förändra den information som visas i jukebox-fönstret.

Anmärkning: Skriv in en kort anmärkning. Visas som en egen rad i jukeboxfönstret.

Sångfönster

Detta fönster öppnas automatiskt när man spelar upp en sång. Alternativt kan man välja det i huvudfönstren.

Beroende på vilket val man gjort så kan man behöva högerklicka på musen. Högerklicks-funktionen fungerar även under uppspelning av sången. Då dyker det upp en meny med följande val.

Visa katalogfönster: Öppna katalogfönstret.

Visa Midifönster: Öppna Midifönstret.

Multimedia: Visa multimediadialogen.

Font: Välj vilken font du vill att sången skall visas med.

Textfärg: Ställ in textfärger.

Bakgrundsfärg: Ställ in bakgrundsfärger.

Bilder: Välj bilder och hur de skall presenteras.

Synkroniseringshjälp: Visar med hjälp av cirklar när nästa ord i texten skall sjungas. I mitt tycke den bästa funktionen jag sett i ett Karaokeprogram. Förutom att visa när nästa ord skall sjungas får man en bra uppfattning om hur snabbt nästa ord kommer.

Fullskärm: Växla mellan fullskärms- och normal fönstervisning.

Autostäng fönster: När sången kommit till slutet stängs fönstret automatiskt om detta alternativ är förbockat.

Marginaler: Ger dig möjlighet att förändra marginalerna för hur sångtexten presenteras på skärmen.

Rullningslinjal: Samma inställning men för hur texten skall rulla.

Importera text: Ger dig möjlighet att importera en text till sångfönstret som du exempelvis hämtat från Internet.

Texter fördröjning: ?

Synkroniseringshjälp nederst: Normalt visas denna överst på skärmen. Men vill du ha den längst ner markerar de detta alternativ.

Kontroller överst: Normalt visas dessa nederst på skärmen men kan flyttas upp under synkroniseringshjälpen om du markerar detta alternativ.

Visa noter: Vissa midifiler är gjorda på ett speciellt sätt som gör att noterna kan visas under sången. Om du markerat detta alternativ så syns noterna på skärmen.

Windowsfonter: Om detta alternativ är valt visas förutom TrueTypefonter även Windows inbyggda fonter som alternativ i de olika fontdialogerna i programmet.


Kortkommandon

Knapp                      Sångfönster

Mellanslag                      Pausa eller fortsätt sången.

Enter                      Spela upp sången.

Esc                      Stoppa sången och visa indexfönster.

F1                      Hjälp

Ctrl F1                      Öppna grundinställningsfönstret.

Följande kommandon är tillgängliga i MIDI- och sångfönstren. Utförs genom att trycka bokstaven följt av + eller -.

T el. t                      Transponera

V el. v                      Justera volym

E el. e                      Justera Expression

 

Övriga knappar

M el. m                      Tysta vald kanal. Om ingen kanal är vald är det sångkanalen som tystas.

G el. g                      Sök sånger enligt index.

F2                      Marginaler.

F3                      Rullningslinjal.

F4                      Bildspel.

F5                      Välj bild under sång.

F6                      Sudda ut bild under sång.

F7                      Bild under sång som mosaik.

F8                      Bild under sång täcker hela bakgrunden.

F9                      Centrera bild under sångtext.

F10                      Helskärm.

F11                      Visa eller dölj synkroniseringshjälp.

Shift F5                      Välj bild vid stopp.

Shift F6                      Sudda ut bild vid stopp.

Shift F7                      Bild vid stopp som mosaik.

Shift F8                      Bild vid stopp täcker hela bakgrunden.

Ctrl D                      Visa huvudfönster.

Ctrl M                      Visa midifönster.

Ctrl F4                      Justera hur lång tid en bild visas under bildspel.

Ctrl A                      Aktiv textfärg.

Ctrl P                      Efter att vara aktiv textfärg.

Ctrl N                      Normal textfärg (innan den varit aktiv).

Ctrl O                      Skugga under text.

Ctrl X                      Primär bakgrundsfärg.

Ctrl Z                      Startfärg vid tonad bakgrund.

Ctrl G                      Tonad bakgrund.

Ctrl V                      Horisontell eller vertikal toning.

S el. s                      följt av xx (xx är kanal nummer ex.vis 02) tysta eller aktivera kanalen.


Editera sånger

Om du högerklickar på en sång i sånglistan kan du välja alternativet att editera sången. Då dyker det upp ett nytt fönster.

Du kan editera filer som har ändelsen .kar eller .midi

I en .kar-fil använder man ett speciellt format i början av filen som används för information. Varje rad inleds med tecknet @.

@l                      talar om vilket språk man använder i sången.

@i                      all extra information.

@t                      Titel. (Visas i början av sången.)

@kmidi                      Copyright-information och typ av fil.

Alternativen i och t kan användas på mer än en rad om man så vill.

När det gäller textdelen så finns det två specialtecken.

\                      sidbrytning.

/                      radbrytning.

Hjälpfilen skriven av Christer Carlsson 01-10-28

E-mail: christer.carlsson.jamjo@telia.com

©Jean-Pierre.Cocatrix KaraWin